Kategória: INFO

  • Inštitút Slovenskej komory architektov

    Inštitút Slovenskej komory  Inštitút Slovenskej komory architektov (ďalej len „ISKA“) je dobrovoľným, záujmových, mimovládnym, ekonomicky a právne samostatným združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zaoberá podporou, rozvojom a prezentáciou architektúry. Na mimovládnej úrovni umožňuje výmenu skúseností a poznatkov medzi členmi domácej a zahraničnej architektonickej obce aj voči verejnosti, predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích, publikačných, audiovizuálnych […]