Inštitút Slovenskej komory architektov je dobrovoľným, záujmových, mimovládnym, ekonomicky a právne samostatným združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zaoberá podporou, rozvojom a prezentáciou architektúry.

Na mimovládnej úrovni umožňuje výmenu skúseností a poznatkov medzi členmi domácej a zahraničnej architektonickej obce aj voči verejnosti, predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích, publikačných, audiovizuálnych a výstavných projektov.

 

V súlade s uvedeným cieľom vykonáva najmä:

  • výskumnú a publikačnú činnosť a distribúciu jej výstupov,
  • tvorbu a distribúciu audiovizuálnych diel,
  • vzdelávanie a informačnú činnosť v oblasti architektúry,
  • organizáciu podujatí a výstav,
  • poradenskú činnosť,
  • prezentáciu architektúry v médiách,
  • spoluprácu so stavovskými, odbornými a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti architektúry, stavebníctva a kultúry doma aj v zahraničí.

Pre ďalšie informácie o činnosti ISKA nás kontaktujte alebo navštívte webové sídlo Slovenskej komory architektov.